0259-339400 | spnucet@yahoo.com

Programare online - internări

Din motive obiective, pentru consultații în ambulatoriul de specialitate este disponibilă doar modalitatea de programare telefonică - 0259.339414 interior 109

Centrala telefonică

0259.339414

Medic de gardă

0770.416183

Camera de gardă

0259.339616

Ambulator psihiatrie

LUNI-VINERI08.00 - 11.30

Dr. Tigan Anca

medic primar psihiatru

Ambulator neurologie

LUNI-VINERI07.00 - 14.00

Dr. Dragan Liviu-Gheorghe

medic specialist neurolog

Ambulator psihiatrie

LUNI-VINERI11.30 - 15.00

Dr. Buzle Peter-Daniel

medic primar psihiatru

Asigurații beneficiază de pachetul de bază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate.

Informații pacienți

Informații internare și externare

Informatii referitoare la internarea si externarea pacientilor. Lista actelor necesare la internare.

Servicii oferite

Lista serviciilor de care beneficiaza pacientii internati in cadrul unitatii noastre.

Acreditare ANMCS pentru siguranța pacientului și calitatea serviciilor

Conform Ordin ANMCS Nr. 258 din 04.08.2020 privind încadrarea Spitalului de Psihiatrie Nucet în categoria II de acreditare - ACREDITAT CU RECOMANDARI.