0259-339400 | spnucet@yahoo.com

Programare online - internări

Din motive obiective, pentru consultații în ambulatoriul de specialitate este disponibilă doar modalitatea de programare telefonică - 0259.339414 interior 109

Centrala telefonică

0259.339414

Secretariat

0259.339400

Camera de gardă

0259.339616

Ambulator psihiatrie

LUNI-VINERI11.30 - 15.00

Dr. Buzle Peter-Daniel

medic primar psihiatru

Ambulator psihiatrie

LUNI-VINERI08.00 - 11.30

Dr. Morar Ioana-Teodora

medic specialist psihiatru

Dr. Țigan Anca

medic primar psihiatru

Cabinet psihologie

LUNI-VINERI11.30 - 15.00

Vieriu Adelina

psiholog

Asigurații beneficiază de pachetul de bază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate.

Informații pacienți

Informații internare și externare

Informații referitoare la internarea și externarea pacientilor. Lista actelor necesare la internare.

Servicii oferite

Lista serviciilor de care beneficiază pacienții internati în cadrul unității noastre.

Acreditare ANMCS pentru siguranța pacientului și calitatea serviciilor

Conform Ordin ANMCS Nr. 258 din 04.08.2020 privind încadrarea Spitalului de Psihiatrie Nucet în categoria II de acreditare - ACREDITAT CU RECOMANDARI.