Achizitie servicii fochist autorizat ISCIR pentru deservire centrala termica

Spitalul de Psihiatrie Nucet intentioneaza sa achizitioneze servicii forta de munca fochist autorizat ISCIR pentru deservire centrala termica Cod CPV: 45259300-0, dupa cum urmeaza:

 

1 fochist autorizat ISCIR pentru deservire centrala termica in cadrul Spitalului de Psihiatrie Nucet

 

Astfel, in data de 10.11.2016, ora 10.00, va avea loc selectarea persoanelor fizice autorizate care si-au depus dosarul in vederea incheierii unui contract de prestari servicii forta de munca fochist autorizat ISCIR pentru deservire centrala termica, dosarele depunandu-se la secretariatul Spitalului de Psihiatrie Nucet incepand cu data anuntului si pana in data de 09.11.2016 intre orele 09.00-13.00 de luni pana vineri.

 

Selectia consta in stabilirea ofertei cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (pretul cel mai mic 80% si interviul de selectie, proba practica 20%).

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE:

Dosarele de inscriere vor contine:

 

  • certificat de calificare profesionala si autorizatie ISCIR;
  • experienta minimim 5 ani ca si fochist;
  • oferta de pret/tarif ora serviciul prestat- Formular de ofertă în plic sigilat;
  • copie certificat inregistrare P.F.A./I.I;
  • cerere de inscriere;
  • copia actului de identitate;
  • cazierul judiciar sau o declarartie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie;
  • curriculum vitae.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Prescriptie tehnica ISCIR PT C9-2010, cazane de apa calda si cazane de joasa presiune

2. Legea nr.64/2008, privind functionarea in conditii desiguranta a instalatiilor sub presiune, a a instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

3. HG nr.1048/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

4. Legea nr.307/2006 privind apararea contra incendiilor

 

 

TEMATICA:

1. Descrierea generala si destinatia cazanului

2. Caracteristicile tehnice ale cazanului

3. Conditii de instalare a cazanului:

– Generalitati

– Conditii de amplasare

– Alimentrarea cu combustibil/tipuri de combustibil

– Alimenarea cu energie electrica

– Cosul de fum

4. Functionarea cazanului (verificare, punere in functiune, exploatare, oprire)

5. Intretinerea cazanului si a arzatorului

6. Elemementele de siguranta ale cazanului

7. Resaponsabilitatea fochistului

8. Masuri de protectie a muncii adaptate muncii de fochist

9. Norme de prevenire si stingere a incendiilor

10. Comunicare interpersonala