Achizitie servicii prestate de personal sanitar auxiliar

Spitalul de Psihiatrie Nucet intentioneaza sa achizitioneze servicii prestate de personalul auxiliar sanitar- Cod CPV: 90910000-9, dupa cum urmeaza:

 

– 1 ingrijitor in cadrul sectiei Psihiatrie I Acuti

 

Astfel, in data de 25.11.2015, ora 10.00, va avea loc selectarea personalului care si-a depus dosarul in vederea incheierii unui contract de prestari servicii de curăţenie, dosarele depunandu-se la secretariatul Spitalului de Psihiatrie Nucet incepand cu data anuntului si pana in data de 24.11.2015 intre orele 09.00-13.00 de luni-vineri.

 

Selectia consta in stabilirea ofertei cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (pretul cel mai mic 80% si interviul de selectie proba practica 20%).

 

CONDITII DE PARTICIPARE:

Dosarele de inscriere vor contine:

 

– oferta de pret/tarif ora serviciu medical prestat- Formular de ofertă în plic sigilat

– copie certificat inregistrare P.F.A./I.I.

– cerere de inscriere;

– copia actului de identitate;

– copia diplomei de studii;

– cazierul judiciar sau o declarartie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie;

– curriculum vitae.

 

TEMATICA PENTRU PROBA PRACTICA:

1. Efectuarea curateniei

2. Efectuarea dezinfectiei

3. Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora

4. Cod de procedura pentru separarea si colectarea deseurilor

 

BIBLIOGRAFIA:

– Ordinul 261/2007-pentru aprobarea normelor tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei,efectuarea sterilizării şi păstrarea sterilităţii obiectelor şi materialelor sanitare în unităţile sanitare.

– Ordinul 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare.

– Ordinul nr. 1226 din 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.