Anunt de incepere proiect – “ CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID – 19 ÎN SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET”, cod MySMIS 140592

La data de 22.10.2021 a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul “CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID – 19 ÎN SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET” cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, axa prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității de reacție a Spitalului de Psihiatire Nucet la criza de sănătate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2 prin sporirea capacității de a răspunde în timp util și eficient la criza COVID 19. Prin dotarea cu echipamente de protecție și echipamente medicale care vor fi utilizate în mod direct atât pentru prevenirea infectării cât și în tratarea infectării cu COVID-19, se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire și tratament a pacienților. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul este unul calitativ: Înainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției POIM: DA.

 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 

• Achiziționarea, echiparea și dotarea Spitalului de Psihiatrie Nucet cu un număr de 39 categorii de echipamente de protecție în vederea creșterii capacității de prevenire și depistare precoce a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19.

• Achiziționarea, echiparea și dotarea Spitalului de Psihiatrie Nucet cu un număr de 23 categorii de echipamente medicale în vederea creșterii capacității de prevenire și depistare precoce a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19.

 

Beneficiar: Spitalul de Psihiatrie Nucet

 

Valoarea totală a proiectului: 795.547,02 lei, fiind în totalitate valoare eligibilă

 

Durată proiect: 22 luni, respectiv între data 01 Martie 2020 și data 31 Decembrie 2021.

 

Date de contact: str. Pescărușului nr. 5 Nucet, Jud. Bihor

 

E-mail: spnucet@yahoo.com

 

Telefon : 0259/339400 / Fax: 0259/339400