Componenta si atributiile Consiliului Etic al Spitalului de Psihiatrie Nucet

În conformitate cu prevederile ordinului 1502 din 2016, începând cu data de 29.06.2018, componenţa Consiliului Etic al Spitalului de Psihiatrie Nucet este următoarea:

 

NUME SI PRENUME FUNCTIA
BUNGAU MARIUS VIOREL PRESEDINTE
MLADIN ELENA CRISTINA MEMBRU CU DREPT DE VOT
BUZLE PETER DANIEL MEMBRU CU DREPT DE VOT
MONENCIU DALIANA MEMBRU CU DREPT DE VOT
BOCSE ANCA MEMBRU CU DREPT DE VOT
ARDELEAN SIMONA MEMBRU CU DREPT DE VOT
GOARNA CAMELIA MEMBRU CU DREPT DE VOT
SERE CRISTINA ROZALIA SECRETAR
NEGREA DORIN IOAN MEMBRU FARA DREPT DE VOT

 

ATRIBUTIILE CONSILIULUI ETIC:

(1) Consiliul etic are următoarele atribuții:

 

a) promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al spitalului;

b) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;

c) primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și alte sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului;

d) analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:

  • – cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient – cadru medico- sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația specifică;
  • încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;
  • – abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;
  • – nerespectarea demnității umane;

e) emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d);

f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;

g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații de malpraxis;

h) asigură informarea managerului și a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;

i) întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;

j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

k) aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;

l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;

m) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului;

o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar.

 

(2) Consiliul etic poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

 

 

FISIERE ATASATE: