Concurs pentru ocuparea functiei de manager

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica, conform OMS 1082/2010 si a dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Bihor nr.582/29.09.2014.

 

Concursul va avea loc la sediul unitatii din localitatea Nucet str.Pescarusului nr.5,la data de 10 noiembrie 2014, ora 10, proba scrisa si 13 noiembrie 2014, ora 10, sustinerea proiectului si interviu de selectie (dupa caz).

 

Conditii de selectie/inscriere:

a)sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;

b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

c) sa aiba cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;

d) sa nu fie condamnati penal sau in curs de urmarire penala;

e) sa fie apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic), stare atestata prin examene medicale de specialitate;

f) sa nu aiba varsta de pensionare, conform legii;

g) au achitat taxa de participare la concurs la casieria Spitalul de Psihiatrie Nucet.

 

Inscrierea candidatilor se face la secretariatul Spitalului de Psihiatrie Nucet, pana la data de 03.11.2014.

 

Dosarul de selectie trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;

d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar prevazute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

e) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata „în conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;

f) curriculum vitae;

g) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate;

h) cazierul judiciar;

i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;

j) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

k) declaratie notariala ca nu a suferit condamnari penale (indiferent daca au fost amnistiate sau gratiate) si ca nu are cunostinta ca asupra sa ar ar exista inceputa vreo activitate de urmariri penale;

l) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;

m) proiectul de management realizat de candidat;

n) chitanta de plata a taxei de participare la concurs in valoare de 800 lei conform OMS nr.1191/2010.

 

Temele-cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs precum si modul de desfasurare al acestuia, sunt cuprinse in fisierul mai jos.

 

Bibliografie si teme cadru concurs manager
[276.9 KiB - 637 descarcari]

 

Relatii suplimentare la telefon: 0259/339400, int.106 birou RUNOS.

 

 

Actualizare 13 noiembrie 2014:

Rezultat final - concurs manager
[29.8 KiB - 853 descarcari]