Concurs pentru ocuparea unui post vacant, durata nedeterminata, asistent medical

Spitalul de Psihiatrie Nucet anunta scoaterea la concurs in perioada 11.07.206 – 14.07.2016, la sediul unitatii a 1 (unu) post vacant, durata nedeterminata, de asistent medical.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS incepand cu data de 21.06.2016 pana la data de 30.06.2016, orele 14.00 si vor contine urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului de Psihiatrie Nucet

– copia actului de identitate

– copia carnetului de munca pana la data de 01.01.2011

– adeverinta din care sa reiasa vechimea in munca dupa data de 01.01.2011

– cazierul judiciar

– curicullum vitae

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

– actele doveditoare ale conditiilor specifice

 

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

 

Relatii suplimentare la tel.0259.339.414, int.106, Birou RUNOS.

 

Concursul va avea loc, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, dupa cum urmeaza:

 

Proba scrisa va avea loc in data de 11.07.2016, orele 09.00. Contestatiile se depun in termen de 48 de ore de la data afisarii. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face in termen de 24 ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Interviul va avea loc la data de 14.07.2016 orele 14.00. Contestatiile se depun in termen de 48 de ore de la data afisarii. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face in termen de 24 ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

 

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la locul desfasurarii concursului, in termen de 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.

 

In data de 01.07.2016 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.

 

Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”.

 

Contestatiile de depun in termen de 24 de ore de la afisare, rezultatele contestatiilor comunicandu-se candidatilor in termen de 24 ore de la data expirarii termenului de depunere.

 

CONDITII SPECIFICE:

– minimum 6 luni vechime in specialitate

– diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta

– certificat de membru, vizat pe anul 2016 insotit de avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, malpraxis

– aviz in vederea angajarii eliberat de catre OAMMR Bihor

 

BIBLIOGRAFIE:

1. OMS nr.916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

2. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

3. Codul de etica si deontologie pentru asistentii medicali

4. Urgente psihiatrice Psihiatrie Ghid practic, Editura National 1998, Dr.Marie Georgescu

5. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 , actualizat, privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

TEMATICA:

1. OMS nr.916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

2. Urgente psihiatrice

3. Clasificarea, ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale

4. Drepturile pacientului

5. Codul de etica si deontologie – ordinul asistentilor

6. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 , actualizat, privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi