Cuantum coplata

Va comunicam ca incepand cu data de 01.04.2013, pacientii vor plati la externarea din spital, pentru fiecare episod de internare continua, o coplata in suma de 5 lei/pacient (suma a fost hotarata de catre Consiliului de administratie), potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, aprobat prin HG nr.117/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 166 din 28 martie 2013.

 

Conform art.74 din HG nr.117/27.03.2013, spitalele incaseaza de la asigurati suma corespunzatoare coplatii, astfel:
a) pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, in sectiile/compartimentele cu paturi din unitatile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale in vigoare si aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;

 

b) pentru serviciile medicale spitalicesti, acordate in regim de spitalizare continua, prevazute in pachetul de servicii medicale de baza si in pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura facultativ.

 

Exceptie fac urmatoarele tipuri de servicii:
– serviciile medicale spitalicesti acordate in sectiile/compartimentele de ingrijiri paliative;
– serviciile medicale spitalicesti pentru internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale;
– serviciile medicale spitalicesti de lunga durata – ani;
– pentru serviciile medicale spitalicesti pentru care criteriul de internare este urgenta;

 

Furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate nu pot incasa o alta plata din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitalicesti pentru care se incaseaza coplata.

 

Categoriile de asigurati scutite de coplata, sunt urmatoarele:
a) copiii pâna la vârsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pâna la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;
b) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
c) pensionarii cu venituri numai din pensii de pâna la 740 lei/luna.
d) toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.

 

Categoriile de asigurati scutite de coplata, fac dovada acestei calitati cu documente eliberate de autoritatile competente ca se incadreaza in respectiva categorie, precum si cu documente si/sau, dupa caz, cu declaratie pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului anexat, prevazut in norme.

 

Spitalele aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate nu pot incasa o alta plata din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua in afara celor prevazute.
In vederea reducerii la minim a disconfortului pacientului, s-a stabilit ca plata sumei de 5 lei, reprezentand coplata, sa se faca la nivelul fiecarei sectii/compartiment, la momentul preluarii documentelor aferente externarii, pe baza de chitanta. Numarul chitantei prin care se achita coplata se v-a consemna in FOCG.

 

Persoanele scutite de la coplata vor completa o declaratie pe proprie raspundere ca se incadreaza in una din categoriile exceptate. Pentru a descarca declaratia click pe link-ul de mai jos;

 

manager,
Ec.BOTA LIANA SIMONA
 
Pentru a descarca declaratia pe propria raspundere click pe link-ul de mai jos:

Declaratie - Anexa 17d
Declaratie - Anexa 17d
declaratie_anexa_17d.pdf
138.8 KiB
1794 Downloads
Detalii