GDPR – Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

 

Operatorul de date cu caracter personal este SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET, cu sediul in orasul Nucet, strada Pescarusului numar 5, CUI 5105385 – Operator date cu caracter personal nr. 26674.

 

Operatorul în calitate de autor, proprietar şi administrator al site-ului spitalnucet.ro, respectă confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web.

 

Prin vizitarea site-ului şi acceptarea prezentei Politici de Confidenţialitate vă exprimaţi acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

 

Prin acest document dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre prin intermediul site-ul nostru web spitalnucet.ro.

 

 

GENERALITATI

Informatiile prezentate pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Nucet se refera la descrierea activitatilor si serviciilor oferite de catre institutia noastra. Site-ului Spitalului de Psihiatrie Nucet prezinta informatii actualizate.

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul de Psihiatrie Nucet are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre pacienti.

 

Spitalul de Psihiatrie Nucet va pastra confidentialitatea acestor informatii.

Conform Legii nr. 677/2001, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi:
(1) dreptul la informare
(2) dreptul de acces la date
(3) dreptul de interventie asupra datelor
(4) dreptul la opozitie
(5) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(6) dreptul de a va adresa justitiei .

 

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

 

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet Str. Pescarusului nr.5 Oras Nucet jud. Bihor.

 

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului este reglementat prin -Legea 46/2003.

 

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

 

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

 

Pacientul are acces la datele medicale personale.
(1) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

 

 

De ce avem nevoie de datele tale?

Utilizam datele tale pentru identificare și pentru a-ți putea oferi acces la serviciile medicale conform nevoilor tale. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale utilizate în cadrul prestării serviciilor medicale se face în baza prevederilor legale specifice din domeniul sanatății.

 

 

Ce date prelucrăm?

 • Date generale și de contact: date de indentificare (datele din actul de identitate), numar de telefon, adresa de e-mail.
 • Date cu caracter sensibil: date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră.

 

 

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Prelucram datele personale în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru pacient ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul pacientului.

 

 

Principiile prelucrării, interesul legitim

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență.

În anumite condiții, datele personale ale pacienților pot fi prelucrate în interes legitim. În aceste cazuri interesul legitim fost documentat, evaluat și acesta nu aduce atingere intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanei tale.

 

Cine mai poate avea acces la anumite date?

 • Autoritățile competente în domeniul sanatății din subordinea Ministerului Sanătății, organe competente (instanțe judecătorești), organe de cercetare (Parchet, Poliție).
 • Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale și care ne ajută să prestăm serviciile medicale, (laboratoarele care prelucrează analizele, furnizori de servicii informatice, contabilitate, etc.)

 

 

Transferul de date

În prezent nu transferăm date în afara Spațiului Economic European (SEE), datele noastre fiind păstrate în locații din Romania.

 

 

Perioada de stocare

Datele tale vor fi stocate pentru perioada necesară realizării actului medical precum și suplimentar în baza unei obligații legale.

 

 

Drepturile tale

 • Dreptul de informare și de acces la date
 • Dreptul de rectificare a datelor
 • Dreptul de ștergere
 • Dreptul de a restricționa utilizarea datelor
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
 • Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment

 

 

Cum îti poți exercita drepturile?

Orice solicitare în legatură cu oricare dintre drepturile tale sau plângere în legătură cu modul în care îți prelucrăm datele cu caracter personal se va transmite în scris la sediul nostru sau prin e-mail, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

 

În cazul în care nu ești mulțumit de soluția primită poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro

 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestei Politici de Confidenţialitate.

 

RESPONSABIL PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

consilier juridic
jr. Dorin Negrea
telefon: 0259339400
email: spnucet_juridic@yahoo.com