Informații referitoare la internarea și externarea pacientilor

Conform legii asigurarilor de sanatate, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita.
Serviciile medicale sunt decontate de catre CAS pe perioada de urgenta, indiferent daca pacientii au sau nu calitatea de asigurat.

 

 

 

Informații referitoare la internare:

 

Criterii de internare in Spitalul de Psihiatrie Nucet:

– urgente psihiatrice si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua

– afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu

 

 

Factorii de care se tine cont cumulativ in luarea deciziei de internare in regim de spitalizare continua sunt:

a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;

b) predictibilitatea medicala a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;

c) nevoia și disponibilitatea analizelor/investigațiilor;

d) epuizarea resurselor diagnostice si terapeutice in celelalte domenii de asistenta medicala.

 

 

Pacienții care prezinta un bilet de internare pentru spitalizare continua vor putea fi programați pentru internare, in funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor Spitalului de Psihiatrie Nucet.

 

 

Internarea in regim spitalizare continua

Tipul internarii in Spitalul de Psihiatrie Nucet:

 • fara bilet de trimitere in cazul internarii prin urgenta
 • cu bilet de internare de la medicul de familie, medic specialist
 • prin transfer interspitalicesc
 • la cerere

 

 

Acte necesare la internare

Persoane asigurate:

 

– bilet trimitere de la medicul de familie;

– bilet de internare de la medicul specialist;

– carte de identitate;

– adeverinta serviciu – pentru angajati;

– carnet de somaj – pentru someri;

– cupon de pensie – pentru pensionari;

– adeverinta elev sau student;

– adeverinta primarie – pentru cei cu ajutor social;

– cardul de sanatate.

 

Persoane neasigurate:

 

– bilet trimitere de la medicul de familie;

– bilet de internare de la medicul specialist;

– carte de identitate;

– certificat de atestare fiscala;

– cardul de sanatate.

 

 

In cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimile 12 luni.

 

 

Internarea de urgenta

Pacienții care se prezinta in urgenta, se vor interna daca se incadreaza in categoria de competenta a spitalului.

 

In cazul pacientilor neasigurati incetarea sau continuarea starii de urgenta este certificata de medicul curant, este inscrisa in FO si vizata de medicul sef sau coordonator de sectie.

 

Pacientul neasigurat trebuie informat de incetarea starii de urgenta si de obligativitatea de a-si clarifica situatia conform cu procedura de internare.

 

Mentinerea acestuia in spital se face doar cu conditia platii cheltuielilor de spitalizare in afara perioadei de urgenta in baza unui angajament de plata semnat de bolnav si contrasemnat de medical curant. Angajamentul de plata se va depune de catre asistenta sefa la biroul de internari.

 

 

Internarea prin programare:

Internarea prin programare se face in cazul in care nu este posibila asigurarea internarii din cauza incapacitatii temporare de asigurare a conditiilor de internare.

 

Date necesare pentru programare: date de identificare, telefon de contact, diagnostic prezumtiv daca este posibil.

 

Internarea pacientilor cronici este planificata de asistenta sefa/coordonatoare de sectie in colaborare cu medicul curant in functie de numarul de paturi existente si disponibile pe sectie.

 

Planificarea se evidentiaza in registrul de programare existent pe sectie. Planificarea se realizeaza telefonic, on line sau la fata locului prin prezentarea pacientului. Planificarea poate fi facuta atat de pacienti/apartinatori cat si de medicul de familie, medicul din ambulatoriu.

 

Pacientului i se comunica telefonic sau la sediul spitalului data planificata a internarii.

 

De la biroul de internare, pacientul este insotit de infirmiera din sectia unde urmeaza sa fie internat, la garderoba, se efectueaza igienizarea, dupa care este condus in salonul de pe sectia in care a fost internat.

 

PROGRAM INTERNARI:

24/24 ore pentru pacientii care se prezinta prin urgenta

07.00-15.00 pentru pacientii care se prezinta la biroul de internari

 

 

Informații referitoare la externare

 

Externarea se face de catre medicul curant sau medicul de garda.

 

Pacientul internat se poate externa in urmatoarele situatii:

– la vindecarea sau ameliorarea bolii

– la cerere

– la solicitarea medicului

 

Data estimata a externarii este inscrisa in FO la internare, iar in cazul in care aceasta perioada estimata nu se respecta se justifica clinic in FO. De asemenea se specifica daca la externare pacientul se externeaza singur sau cu insotitor. Pacientul va fi informat la internare despre data estimata a externarii.

 

Medicul informeaza si asistenta sefa/coordonatoare sau dupa caz asistenta de serviciu, cu privire la decizia externarii.

 

La externarea pacientului din spital, medicul curant/garda este obligat sa informeze medicul de familie al pacientului sau dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicala sau bilet de iesire din spital (cu obligatia ca acesta sa contina explicit toate elementele prevazute in scrisoarea medicala), transmise direct sau prin intermediul pacientului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate si orice alte informatii importante referitoare la starea de sanatate a pacientului.

 

Pacientul se poate externa la cererea sa scrisa, contrar indicatiilor medicului curant, dupa completarea, datarea si semnarea formularului de externare pe propria raspundere.

 

Pacientul poate fi externat la cerere, dupa ce acesta a fost informat de consecințele posibile asupra starii lui de sanatate, medicul consemneaza acest lucru in FO.

Pacientul nu se poate externa la cerere in cazul bolilor infecțioase transmisibile, sau cand boala psihica este in faza decompensata.

 

Pacientul se poate externa la solicitarea medicului in urmatoarele situatii:

– Atunci cand pacientul este trimis altui medic, furnizand toate datele medicale obținute, care justifica asistența unui medic cu competențe superioare

– Atunci cand pacientul manifesta o atitudine ostila sau ireverențioasa fața de medic. In acest caz medicul va notifica pacientul inainte cu minim 5 zile, pentru ca acesta sa gaseasca o alternativa, doar in masura in care acest fapt nu pune in pericol starea sanatații pacientului.

 

Pacientul are dreptul sa solicite și sa primeasca la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

 

Medicul care intocmeste externarea are obligatia la data externarii sa elibereze pacientului:

 • Scrisoare medicala
 • Bilet de externare
 • Bilet de trimitere catre alti specialisti daca este cazul
 • Prescriptie medicala pentru medicamente cu sau fara contributie personala si dupa caz, materiale sanitare
 • Recomandare dispozitive medicale daca este cazul
 • Recomandare de ingrijiri la domiciliu
 • Concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care concluziile examenului medical impun acest lucru
 • Decont de cheltuieli
 • Referat medical catre servicii de expertiza daca este cazul
 • Referat pentru incadrare in grad de handicap daca este cazul
 • Raport de ingrijiri

 

Pacientul va semna in FO confirmarea primirii informațiilor și documentelor necesare pentru continuitatea ingrijirilor.

 

In cazul pacientilor care nu se pot externa singuri si necesita asistenta sau insotitor, se anunta cu 48 ore inainte apartinatorii daca exista, sau se face solicitare la ambulanta de transport.

 

In cazul pacienților fara suport socio-familial se anunța serviciul de asistența sociala al spitalului, care va lua legatura cu primariei orașului de domiciliu, in vederea stabilirii situației locative a pacientului in vederea externarii.