Program de vizite și reguli de conduită

Accesul vizitatorilor și aparținătorilor în spital se realizează conform programului stabilit de către conducerea spitalului, acesta fiind afișat la toate intrările în secții și la poarta spitalului în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor, precum şi pe site-ul spitalului www.spitalnucet.ro.

 

Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice, cu excepţia taxelor legate de parcare.

 

Vizitatorii vor fi primiți în cadrul secțiilor de către asistentul de serviciu, care se va asigura de instructajul vizitatorilor asupra regulilor spitalului pentru vizitatori, precum și punerea la dispoziția vizitatorilor a echipamentului de protecție (halat unică folosință, mască facială, capelină, botoși) și a igienei mâinilor (dezinfectant). Echipamentul de protecţie se află depozitat lângă ușa de acces în secție.

 

Programul de acces al vizitatorilor pacienţilor internaţi în Spitalul de Psihiatrie Nucet este stabilit de către conducerea spitalului, astfel:

 

LUNI-VINERI

14.00-18.00

SÂMBATĂ-DUMINICĂ

12.00-18.00

 

Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;

b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp;

 

Durata vizitei este limitată la 30 de minute.

 

 

Programul de vizită în cazul unor evenimente epidemiologice

În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către direcţia de sănătate publică, în secţiile/compartimentele fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secţiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat.

 

Programul de vizită la nivelul spitalului poate fi suspendat de manager în situaţiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În aceste situații noul program de vizită sau suspendare va fi anunțat la aviziere și pe site-ul spitalului. În situaţia în care programul de vizită este suspendat ori în situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secţiile au obligaţia de a asigura informarea telefonică zilnică a aparţinătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea şi evoluţia pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului, conform PO 02 CM privind comunicarea cu aparținătorii pacienților internați.

 

Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile Spitalului de Psihiatrie Nucet, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparţinătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de coordonator de secţie, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în spital.

 

Execepții:

Prin excepţie în cazul pacienţilor în stare terminală, aparţinătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condiţiile din secţie permit acest lucru, se poate asigura prezenţa permanentă lângă pacient a unui aparţinător, cu acordul medicului curant.

 

 

Reguli de conduită pentru vizitatori

Nu este permis accesul vizitatorilor:

a) care prezintă semne clinice de infecţii acute (tuse, secreții nazale, strănut, febră ridicată);

b) aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe halucinogene.

 

Vizitatorii au următoarele obligaţii:

a) să poarte echipament de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al secţiei. Echipamentul de protecţie va fi asigurat în mod gratuit de către spital.

b) să respecte instrucţiunile personalului spitalului privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecţiilor.

 

Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.

 

Este interzis accesul vizitatorilor/ aparținătorilor în zonele cu risc, precum şi în orice altă zonă stabilită ca și zonă de risc sau cu restricție.

 

Sectoarele medicale și nemedicale ale spitalului în care este interzis accesul vizitatorilor/aparținătorilor sunt semnalizate prin afișe „Accesul persoanelor neautorizate strict interzis”.