Informatii referitoare la Cardul National de Sanatate

card_cnas

 

Incepand cu data de 1 septembrie 2015, cardul national de sanatate devine unicul instrument de decontare si validare a serviciilor medicale in sistemul public de sanatate pentru asiguratii cu varsta de peste 18 ani.

 

INFORMATII GENERALE

 

Asiguratii care nu au intrat inca in posesia cardului pot sa verifice daca li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispozitie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau se pot adresa caselor de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla pentru verificare şi, dupa caz, eliberarea cardului de sanatate.

 

Asiguratii carora pana la aceasta data nu li s-a emis cardul de sanatate pot beneficia de servicii medicale fara prezentarea acestuia.

 

Asiguratii care au pierdut sau deteriorat cardul de sanatate vor solicita eliberarea unui card duplicat la casele de asigurari, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servcii postale, in valoare de 15,5 lei. Pana la primirea noului card de sanatate, asiguratii vor avea acces la servcii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

 

Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului de sanatate, vor depune o cerere in scris la casa de asigurari in care vor mentiona motivele refuzului si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acesti asigurati in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servcii medicale, ea va fi prezentata ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.

 

Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat se genereaza automat din sistem comanda de tiparire si distribuire a cardului de sanatate. Nu este necesara solicitarea in scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceastia vor primi cardul national de sanatate prin servicii postale, la domiciliul inscris in cartea de identitate.

 

CONTINUTUL CARDULUI

Cardul national de sanatate contine doar datele de identificare ale asiguratului.

 

Pe card si in memoria electronica a cardului sunt imprimate urmatoarele informatii:

 

  • Numele si prenumele asiguratului;
  • Codul unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
  • Numarul de identificare al cardului national de asigurari sociale de sanatate (CID);
  • Data nasterii;
  • Termenul de valabilitate al cardului (5 ani).

 

Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscriptiona pe cardul de sanatate date medicale.

 

Datele medicale se vor inregistra separat de datele administrate iar accesul se face de catre persoanele autorizate.

 

Informatiile de pe Cardul National de Sanatate pot fi accesate de catre:

 

  • Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de administrator al sistemului informatic;
  • Medicul de Familie la care este inscris asiguratul;
  • Medicul Specialist;
  • Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

 

Puteti sa cereti medicului de familie sa inscriptioneze pe cipul cardului datele de contact a doua persoane care pot da informatii despre starea dumneavoastra de sanatate, medicatia pe care o luati si alte informatii importante pentru medic.

 

UTILIZAREA CARDULUI

Cardul national de sanatate va fi prezentat ori de cate ori asiguratul apeleaza la furnizorii aflati in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru servicii medicale sau farmaceutice.

 

Furnizorul va introduce cardul in cititor, iar asiguratul va tasta codul pin. Daca se tastează gresit, de cinci ori consecutiv, codul pin al cardului de sanatate, acesta se blochează. In aceasta situatie, medicul va telefona la numarul de helpdesk 021.202.6995, unde se aloca un numar de tichet, iar prin e-mail, la adresa suport.ceas@casan.ro, se dau informaţiile privind cardul blocat.

 

Aplicatia cardului va afisa un mesaj in care va informa furnizorul daca posesorul cardului este asigurat sau nu.

 

Utilizarea cardului reprezinta dovada ca asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. In acest fel se valideaza serviciul de care a beneficiat, in vederea decontarii din fondul de asigurari sociale de sanatate.

 

Pentru serviciile medicale de urgenta nu este necesara utilizarea cardului de sanatate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acorda atat persoanelor asigurate cat si celor neasigurate.

 

Cardul nu este transmisibil si poate fi folosit numai impreuna cu un document de identitate.