0259-339400 | spnucet@yahoo.com

Programare online - internari

Din motive obiective, pentru consultatii in ambulatoriul de specialitate este disponibila doar modalitatea de programare telefonica - 0259.339414 interior 109

Program consultatii

Ambulator psihiatrie

08.00 - 15.00

Ambulator neurologie

07.00 - 14.00

Ambulator interne

10.00 - 11.00

STRUCTURA SPITALULUI

Conform prevederilor art.174, alin(5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul Ministerului Sanatatii, Spitalul de Psihiatrie Nucet este structurat pe 5 sectii si 9 compartimente.

NUMERE DE TELEFON

  
  
INFORMATII INTERNARE SI EXTERNARE

Informatii referitoare la internarea si externarea pacientilor. Lista actelor necesare la internare.

SERVICII OFERITE

Lista serviciilor de care beneficiaza pacientii internati in cadrul unitatii noastre.

ACREDITARE ANMCS PENTRU SIGURANTA PACIENTULUI SI CALITATEA SERVICIILOR

Conform Ordin ANMCS Nr. 258 din 04.08.2020 privind incadrarea Spitalului de Psihiatrie Nucet in categoria II de acreditare - ACREDITAT CU RECOMANDARI.

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII CERTIFICAT CONFORM SR EN ISO 9001

Pentru servicii medicale spitalicesti de psihiatrie generala si psiho TBC, servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru specialitati clinice, investigatii paraclinice.