Misiunea si viziunea noastra

MISIUNE:

Spitalul de Psihiatrie Nucet are ca misiune principala oferirea de servicii de asistenta medicala psihiatrica pentru pacientii din judetul Bihor si judetele alaturate.

Misiunea Spitalului de Psihiatrie Nucet este de a identifica şi a soluţiona nevoile pacienţilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate.

 

VIZIUNE:

Viziunea manageriala a echipei de conducere este sa devina cel mai bun furnizor de asistenta medicala psihiatrica din intreaga regiune, etalon al profesionalismului si calitatii. In centrul atentiei noastre este determinarea unei atitudini şi a unei mentalitati mai accentuate spre calitate prin identificarea oportuna a neconformitatilor si deficientelor in activitate si care constituie o piedica in fata atingerii obiectivelor strategice ale Spitalului.

 

Pentru atingerea acestor deziderate preocuparile managementului se axeaza pe urmatoarele obiective strategice:

 

  • creşterea calităţii actului medical;
  • creşterea calităţii actului managerial;
  • dezvoltarea serviciilor medicale oferite;
  • adaptarea serviciilor medicale oferite la standardele europene şi internaţionale în domeniu;
  • adaptarea serviciilor de îngrijire la cerinţele şi exigentele pacienţilor, aflaţi în centrul atenţiei organizaţiei;
  • eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului;
  • personalizarea organizaţiei în raport cu terţi colaboratori;
  • obtinerea satisfactiei pacientilor;
  • perfectionarea continua a personalului.

 

Baza succesului spitalului nostru o reprezinta calitatea si eficienta serviciilor prestate pacientilor, si, drept urmare, prima grija si responsabilitate a fiecarui angajat al spitalului, incepând cu conducerea acestuia, este calitatea actului medical si a proceselor conexe acestuia.

 

Managementul sanitar presupune realizarea activitatilor de programare, organizare, coordonare si control a resurselor organizatiei. In acest scop a fost reglemetat un circuit al documentelor si inregistrarilor, organizând fluxul informational care circula in organizatie prin intermediul documentelor. Prin intocmirea laborioasa a fiselor de post, s-a evitat suprapunerea de atributii sau eschivarea de la responsabilitate.

 

Managementul calitatii in sistemul sanitar reprezinta o preocupare constanta a personalului medical operational (echipe medicale), de imbunatatire continua a calitatii serviciilor de sanatate prin utilizarea eficienta a resurselor disponibile, conform asteptarii pacientilor si in consens cu clauzele contractuale convenite cu achizitorii de servicii si bunuri, inclusiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate.

 

Consideram ca pentru o eficienta si eficacitate maxima, pe langa o infrastructura aflata la standarde europene, Spitalul de Psihiatrie Nucet are nevoie si de o buna organizare interna, un management al calitatii functional, o continuitate a managementului care sa opereze cu prioritate in beneficiul pacientilor nostri, dar si a angajatilor unitatii noastre sanitare.