Venituri salariale aferente functiilor personalului platit din fonduri publice la data de 30 septembrie 2018

Conform ART.33 din Legea cadru 153/2017, toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin.(1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

 

In temeiul amintit mai sus publicam veniturile salariale la data de 30.09.2018. Veniturile salariale sunt pentru o luna intreaga, conform statului de personal.

 

FISIERE ATASATE: